ALV 22 november wordt verplaatst


Beste leden,

De algemene ledenvergadering van 22 november wordt verplaatst naar begin volgend jaar. De reden hiervoor is dat we de jaarcijfers anders willen verantwoorden en presenteren, conform de statuten van onze vereniging. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Dit willen we zo snel als mogelijk corrigeren over de laatste 2 boekjaren. Concreet betekent dit dat we de cijfers van de vereniging MHC Deurne en onze stichting kunstgrasvelden apart zullen weergeven. Tot nu toe deden we dit geconsolideerd. Voor deze aanpassing en het bijbehorende proces hebben we meer tijd nodig. 

Voor vragen of een nadere toelichting kan je contact opnemen met onze voorzitster (Chantal Wentholt)  of vice voorzitter (Erik Kolthof). 

We ontmoeten jullie graag op de alv begin volgend jaar of eerder bij onze nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MHC Deurne. 


Deel op sociale media:

Terug naar boven