header foto header foto
 

Contributie

Contributie

Contributiebedragen die zijn vastgesteld voor het seizoen 2023-2024. 


Contributie Seizoen 2023-2024 Junioren
Leeftijd O18/O16 Jeugd €   195,00
leeftijd O14/O12 Jeugd €   170,00
Leeftijd Jongste Jeugd O10/O9 (incl. zaal) €   140,00
Leeftijd Jongste Jeugd O8 ( incl. zaal ) €   112,50
Trainingsleden geboren na 01-10-03 €     90,00
G-Hockey €     90,00
Zaalhockey (O18/O16/O14/O12 categorie) €     76,00


Contributie Seizoen 2023-2024 Senioren
Senioren €   252,50
Trainingsleden €   102,50
Zaalhockey (indien van toepassing) €     50,00


Studentenlidmaatschap ( Korting )
Korting per 01-09-2017 €    50,00
Korting per 01-09-2017 €    20,00
Ps. Deze korting is niet van toepassing voor Heren 1 en Dames 1 


Algemeen
Inschrijfgeld nieuwe leden €    15,00
Gezinsreductie (vanaf 3e lid > geen lid in categorie € 80,00 t/m € 95,00) €    12,50
Korting bij automatische incassso €      2,50
Boete bij te late betaling €    10,00


Stichting leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld biedt (aspirant) leden van MHC Deurne van wie ouders een laag inkomen hebben vele mogelijkheden. Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Wilt u weten meer weten over de mogelijkheden van de Stichting Leergeld neem dan contact met hen op via: website www.leergelddeurne.nl, 06-28137224, e-mail [email protected]

Schroom niet om contact op te nemen en informatie te verkrijgen. Alles wordt in zeer grote vertrouwelijkheid behandeld.